Tutkimuksen näkökulmia journalismiin, 5 op - JOU8YJ105