Journalismin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia, 5 op - JOU8YJ103