Valokuvauksen syventävät opinnot, 5 op - JOU8YJ018