Ammatillisen osaamisen syventäminen, 5 op - JOU8YJ001