Kriittinen lukutaito ja tiedon arviointi, 2 op - JOU8KJ248