Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö, 5 op - JOU8KJ246