Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä, 3 op - JOU2KJ201D