Journalistisen yleisötyön käytäntöjä ja näkökulmia, 5 op - JOU025AS2A