Tutkimuksen näkökulmia journalismiin, 5 op - JOU021AS2A