Journalistinen kieli ja kirjoittaminen, 5 op - JOU002ME1A