ICT-palveluiden ajankohtaisia suuntauksia, 5 op - ICT4HM007