Orientaatio ICT-infrastruktuuriin, 5 op - ICT1TN010