Autenttisia ruokamatkailutuotteita asiakaslähtöisesti ja monikanavaisesti, 5 op - HOS024AS2A