Toteutettavuuden analysointi ja toteaminen, 5 op - HOS017AS3A