AMK-opiskelutaidot väyläopiskelijoille, 2 op - HOS017AS2A