Kehittämismenetelmät, trendit ja työkalut, 5 op - HOS015AS3A