Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen, 5 op - HOS009AS3A