Asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäminen, 5 op - HOS008AS2A