Operatiivinen suunnittelu ja johtaminen, 5 op - HOS007AS3A