Dynaamisen ravintolayrityksen johtaminen, 5 op - HOS006AS3A