Dynaamisen majoitusyrityksen johtaminen, 5 op - HOS003AS3A