Tuotesuunnittelu- ja hinnoittelu, 5 op - HOS002AS2A