Saksan kulttuurin ja kielialueen tuntemus, 3 op - GER8LH102