Johdanto ranskankieliseen työympäristöön, 2 op - FRE8LS250