Tuotekehitys ja aistinvarainen arviointi, 9 op - FPR3RR007