Luova kirjoittaminen oppimisen tukena, 2 op - FIN002AS4A