Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat, 5 op - FIE4LK103B