Yrityksen rahoituksen suunnittelu, 5 op - FIE4LK103A