Arvopaperimarkkinoiden sääntely, 5 op - FIE4LK101B