Arvopaperimarkkinoiden sääntely, 5 op - FIE4LH102B