Yrityksen rahoituksen suunnittelu, 5 op - FIE4LH101A