Vironkielinen liiketoimintaympäristö, 5 op - EST8HH003