Osallistuminen yrittäjyystapahtumiin, 2 op - ENT8LH201