Itsetuntemus ja yrittäjämäinen mindset, 5 op - ENT4HM007