Yrittäjyyden ajankohtaisia suuntauksia, 5 op - ENT4HM005