Yritys, kuluttaja ja yhteiskunta, 5 op - ECO8LH105