Talouden automaatio ja robotiikka, 5 op - ECO009AS3A