Johdanto matkailuun liiketoimintana, 9 op - DES2RL001