Palvelun asiakaskokemuksen kehittäminen, 3 op - CUS8LH108