Markkinointiautomaatio ja -analytiikka, 5 op - CUS8LH106