Palveluympäristön digitaalinen kehittäminen, 5 op - CUS8LH101