Asiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät, 5 op - CUS4LH102B