B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen, 5 op - CUS4LH101B