Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, 5 op - CUS4LH101A