Svenska för affärslivet - skriftlig del, 1 op - CUS1LK101D