Svenska för affärslivet - muntlig del, 2 op - CUS1LK101C