Lohkoketjun perusteet liiketoiminnassa, 5 op - COR001AS4A