Markkinoinnin ja viestinnän projektityöt, 5 op - COM8LH101