Krea Community - Strateginen brändin kehittäminen, 5 op - COM4LH104C