Krea Community - Visuaalinen viestintä ja tarinankerronta, 5 op - COM4LH104B